Fumigacja Gazowanie zboża zwalczanie wołka trojszyka,mklika
Fumigacja (GAZOWANIE) jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu. Ze względu na swoje wyjątkowe własności związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania. W wielu przypadkach zabieg może być wykonany na porażonym produkcie bez konieczności jego poruszania. Oferujemy usługi:
  • Fumigacja i dezynsekcja zbiorników produktów zbożowo- mącznych;
  • Fumigacja naczep samochodowych;
  • Fumigacja produktów rolno-spożywczych;
  • Fumigacja pustych obiektów;
  • Zlecenia nietypowe